Zakład Przetwórstwa Mięsnego "PIEKARSKI"
95-040 Koluszki, ul. Leśna 9
Tel./fax: (0-44) 714-04-56